TRẠM BIẾN ÁP - HUẤN LUYỆN THỰC TẬP VIÊN

CƠ ĐIỆN MIỀN NAM ~ ĐẠI QUANG MEP THẦU M&E LƯƠNG TÂM VÀ TRÁCH NHIỆM

TRẠM BIẾN ÁP - HUẤN LUYỆN THỰC TẬP VIÊN
Ngày đăng: 14/10/2021 10:35 AM


NHÓM THỢ MỚI VÀ THỰC TẬP VIÊN ĐANG HỌC TIẾP XÚC TRẠM BIẾN ÁP NHO NHỎ!


NHÓM THỢ MỚI VÀ THỰC TẬP VIÊN ĐANG HỌC ĐẤU NỐI ĐIỆN TẠM PHỤC VỤ THI CÔNG!