Dự án

CƠ ĐIỆN ĐẠI QUANG ~ THẾ GIỚI ÁNH SÁNG "VALUABLE M&E CONTRACTOR IN VIETNAM"

Dự án
DỰ ÁN NHÀ XƯỞNG - NHÀ MÁY [M&E + Cons]
DỰ ÁN CHUNG CƯ - CAO TẦNG [M&E - MEP]
DỰ ÁN DÂN DỤNG - BIỆT THỰ [Arc + Cons + MEP]