Hệ thống loa nhạc hội thảo, trình chiếu hình ảnh

CƠ ĐIỆN ĐẠI QUANG ~ THẾ GIỚI ÁNH SÁNG "VALUABLE M&E CONTRACTOR IN VIETNAM"

Hệ thống loa nhạc hội thảo, trình chiếu hình ảnh