Hệ thống loa nhạc hội thảo, trình chiếu hình ảnh

CƠ ĐIỆN MIỀN NAM ~ ĐẠI QUANG MEP THẦU M&E LƯƠNG TÂM VÀ TRÁCH NHIỆM

Hệ thống loa nhạc hội thảo, trình chiếu hình ảnh