Tủ điện tổng, tủ điện chính MSB, MDB

CƠ ĐIỆN ĐẠI QUANG ~ THẾ GIỚI ÁNH SÁNG "VALUABLE M&E CONTRACTOR IN VIETNAM"

Tủ điện tổng, tủ điện chính MSB, MDB