Tủ điện phân phối DBn, tủ nhánh tủ tầng SDB

CƠ ĐIỆN MIỀN NAM ~ ĐẠI QUANG MEP THẦU M&E LƯƠNG TÂM VÀ TRÁCH NHIỆM

Tủ điện phân phối DBn, tủ nhánh tủ tầng SDB