Trạm phát điện hòa lưới và dự phòng

CƠ ĐIỆN MIỀN NAM ~ ĐẠI QUANG MEP THẦU M&E LƯƠNG TÂM VÀ TRÁCH NHIỆM

Trạm phát điện hòa lưới và dự phòng