Trạm phát điện hòa lưới và dự phòng

CƠ ĐIỆN ĐẠI QUANG ~ THẾ GIỚI ÁNH SÁNG "VALUABLE M&E CONTRACTOR IN VIETNAM"

Trạm phát điện hòa lưới và dự phòng