Dòng máy nhiều cục lạnh MULTI V S (3HP - 12HP)/ bao gồm làm mát, sưởi ấm

CƠ ĐIỆN ĐẠI QUANG ~ THẾ GIỚI ÁNH SÁNG "VALUABLE M&E CONTRACTOR IN VIETNAM"

Dòng máy nhiều cục lạnh MULTI V S (3HP - 12HP)/ bao gồm làm mát, sưởi ấm