Dòng máy nhiều cục lạnh MULTI V S (3HP - 12HP)/ bao gồm làm mát, sưởi ấm

CƠ ĐIỆN MIỀN NAM ~ ĐẠI QUANG MEP THẦU M&E LƯƠNG TÂM VÀ TRÁCH NHIỆM

Dòng máy nhiều cục lạnh MULTI V S (3HP - 12HP)/ bao gồm làm mát, sưởi ấm