Trạm biến áp Trung thế/ Hạ thế

CƠ ĐIỆN ĐẠI QUANG ~ THẾ GIỚI ÁNH SÁNG "VALUABLE M&E CONTRACTOR IN VIETNAM"

Trạm biến áp Trung thế/ Hạ thế