Trạm biến áp Trung thế/ Hạ thế

CƠ ĐIỆN MIỀN NAM ~ ĐẠI QUANG MEP THẦU M&E LƯƠNG TÂM VÀ TRÁCH NHIỆM

Trạm biến áp Trung thế/ Hạ thế