Trạm biến áp Trung thế/ Hạ thế

CƠ ĐIỆN MIỀN NAM ~ ĐẠI QUANG MEP NHÀ THẦU CƠ ĐIỆN NHÀ XƯỞNG MIỀN TÂY

Trạm biến áp Trung thế/ Hạ thế