Các bộ làm lạnh, sưởi đa dạng: treo tường, âm trần ống gió, cassette

CƠ ĐIỆN MIỀN NAM ~ ĐẠI QUANG MEP THẦU M&E LƯƠNG TÂM VÀ TRÁCH NHIỆM

Các bộ làm lạnh, sưởi đa dạng: treo tường, âm trần ống gió, cassette