Tủ xuất trạm biến áp, tủ trung thế

CƠ ĐIỆN MIỀN NAM ~ ĐẠI QUANG MEP NHÀ THẦU CƠ ĐIỆN NHÀ XƯỞNG MIỀN TÂY

Tủ xuất trạm biến áp, tủ trung thế